Otrais ceturksnis

SIA “TERMOLAT” pētniecības projekta “Kapacitātes sensori jumta monitoringam” (projekta nr. 1.2.1.1/18/A/001) otrajā ceturksnī (07.2019. - 09.2019.) izpētīja sekojošo:

1. Izpētītas un formulētas prasības kapacitatīvo sensoru digitālajai mērīšanai;

2. Kapacitatīvo sensoru digitālās kontroles metožu pamatjēdzienu izpēte;

3. Kapacitatīvo sensoru signālu impulsu īpašību izpēte;

4. Garo līniju sensoru izpēte;

5. Kapacitatīvo sensoru impulsu signālu mērīšanas metožu analīze;

6. Kapacitatīvo sensoru mērīšanas metožu eksperimentālā pārbaude.

19 views