Kapacitātes sensori jumta monitoringam

No 2019. gada 1. aprīļa SIA “TERMOLAT” ir uzsācis pētniecības projektu “Kapacitātes sensori jumta monitoringam”. Projekta mērķis ir izpētīt iespējas izmantot kapacitatīvos sensorus, lai mērītu gan jumta konstrukciju mitrumu, gan noslodzi. Projektu plānots pabeigt 2020. gada 1. aprīlī.


SIA “TERMOLAT” pētījums tiek īstenots projekta(projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/001) “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

1. Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;

2. Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;

3. Viedā enerģētika un transports.


Projekts tiek īstenots no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

62 views